Prihlásenie do e-mailu

Politická strana vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 neprijala žiadne členské príspevky, peňažné ani nepeňažné dary či iné bezodplatné plnenia v hodnote presahujúcej dvojnásobok minimálnej mzdy v danom kalendárnom roku.

ZOZNAM osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany Šport do Košíc a na Východ - ŠKV sumou vyššou ako je minimálna mesačná mzda stanovená pre rok 2017
Meno a priezvisko Dátum prijatia Darovaná suma Adresa darcu
Mgr. Igor Sidor 22.5.2017 3.800,- eur
prevod na účet
Abovská 85, 040 17 Košice
Mgr: Igor Sidor 8.9.2017 4.000,- eur
prevod na účet
Abovská 85. 040 17 Košice
Marel Tomáš 8.9.2017 6.000,- eur
prevod na účet
ul. Ludvika Svobodu 2671/21, 058 01 Poprad
Karol Báťka 8.9.2017 15.000,- eur
prevod na účet
Športová 38, 985 59 Vidiná
Mgr. Igor Sidor 11.9.2017 4.000,- eur
prevod na účet
Abovská 85, 040 17 Košice
Mgr. Igor Sidor 12.9.2017 6.000,- eur
prevod na účet
Abovská 85, 040 17 Košice
Miroslava Farkašová 12.9.2017 5.000,- eur
prevod na účet
Potočná 30, 984 01 Lučenec
Rastislav Neuvirth 18.9.2017 5.000,- eur
prevod na účet
Rudňany 472, Rudňany
Miroslava Farkašová 25.10.2017 8.000,- eur
prevod na účet
Potočná 30, 984 01 Lučenec
Karol Báťka 27.10.2017 12.000,- eur
prevod na účet
Športová 38, 985 59 Vidiná
STI s.r.o. 31.10.2017 7.000,- eur
prevod na účet
2018
Veriteľ Dátum Suma pôžičky Adresa veriteľa
Mgr. Igor Sidor 29.3.2018 1500€ Abovská 85, 040 17 Košice
Mgr. Igor Sidor 18.9.2018 7100€ Abovská 85, 040 17 Košice
Džemal Kodrazi 4.12.2018 10 000€ Povrazová 850/10,040 16 Košice-Myslava
2019
Meno a priezvisko Dátum prijatia Darovaná suma Adresa darcu
Igor Sidor 13.2.2019 2850€ Abovská 85, 040 17 Košice
2020
Meno a priezvisko Dátum prijatia Darovaná suma Adresa darcu
Džemal Kodrazi 1.1.2020 10 219,38€ Povrazová 850/10, 040 16, Košice-Myslava
Džemal Kodrazi 20.2.2020 200€ Povrazová 850/10, 040 16, Košice-Myslava
2021
Meno a priezvisko Dátum prijatia Darovaná suma Adresa darcu
Džemal Kodrazi 15.2.2021 500€ Povrazová 850/10, 040 16, Košice-Myslava
Džemal Kodrazi 1.6.2021 300€ Povrazová 850/10, 040 16, Košice-Myslava